Priser

Timepriser

  • Regnskapsføring: kr. 750,-
  • Lønnsføring: kr. 750,-
  • Fakturering: kr. 750,-
  • Konsulenttjenester: kr. 950,-
  • Rådgivningstjenester: kr. 950,-
  • Skatteoppgjør/årsoppgjør: kr. 950,-

Enhetspris

  • Skatteskjema EPF / NUF / AS: kr. 3500,-
  • Årsregnskap – Innsending BRREG: 2500,-

Medgått tid til ekstraarbeid i forbindelse med årsoppgjør belastes per time.

Alle priser er eks. mva.