Tjenester

  • Regnskapsføring.
  • Fakturering.
  • Lønnskjøring.
  • Rådgivning.
  • Årsoppgjør.
  • Ligningspapirer.
  • Skatteberegning.
  • Nyetablering.
  • Aksjonæroppgaver.
  • Utarbeidelse av administrative rutiner.

Vi tar gjerne oppdrag ute hos kunde.